História klubu

Futbalový klub TJ Družstevník Trhovište


    V 50- tych rokoch na lúkach smerom k Ondave, na futbalovom ihrisku, zvádzalo športové zápolenie družstvo Sokol. Za hostincom na volejbalovom ihrisku našinci hrávali rekreačne volejbal. V 70- tych rokoch TJ Družstevník Trhovište ako najmasovejšia organizácia začala usporadúvať futbalový turnaj „Memoriál Jána Benetína“. V spomínaných rokoch sa prvý raz bežal prvý ročník behu oslobodenia obce.
     V 80-tych rokoch Telovýchovná jednota zastrešovala atlétov, volejbalistov, stolnotenistov, futbalistov a turistov a usporiadala prvý ročník bežeckej desiatky Trhovište – Bánovce nad Ondavou. V 90-tych rokoch cez obec viedla etapa Svetového behu mieru.

Sezóna 2007/2008

Sezóna 2006/2007

 
Futbalový turnaj „O pohár starostu obce“                                                        25.7.2009
     Dňa 19. 7. 2009 na futbalovom štadióne v Trhovišti so začiatkom o 14:00 hod. sa konal futbalový turnaj „O pohár starostu obce“.  Súťaž organizoval TJ FK Družstevník Trhovište za podpory OcÚ Trhovište. Turnaja sa zúčastnili družstvá: TJ FK Družstevník Trhovište, OŠK Družstevník Zemplínska Široká, TJ FK Bánovce nad Ondavou, OŠK Tušice-Tušická Nová Ves.   

... viac


Nové multifunkčné ihrisko v našej obci                         26.10.2009
V našej obci v areáli futbalového štadióna vyrástlo nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou v rámci projektu Úradu vlády   -  rady pre deti a mládež.  Veríme, že toto viacúčelové ihrisko  bude slúžiť  deťom, mládeži našej obce dlhé roky, nakoľko jednou z hlavných priorít našej obce je   formovať u mladých ľudí pozitívny vzťah k športu.                                                                           ... viac


HAPO – havlovický  pohár 2010

4.7.2010

Naša futbalistická výprava reprezentovala aj tento rok obec Trhovište v ČR na HAPO – Havlovický pohár 2010.

...viac


Tréner:  Anton Smetana

2010

Naše mužstvo tvoria títo hráči:

Brankár - Tomáš Tkáč

Hráči:

Lukáš Tkáč

Ing. Marek Maťaš

Vladimír Koba

Matúš Bodnár

Ing. Slavomír Koba

Róbert Bereš

Gabriel Novák

Branislav Novák

Peter Krivý

Peter Macár

Stanislav Ščerbák

Radoslav Lešňanský

Ján Bálint.

 

Aj touto formou pozývame fanúšikov futbalu, aby prišli podporiť stále sa zlepšujúci trhovišťský tím.